Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

Wystąpił błąd bazy danych. Administrator serwisu został powiadomiony automatycznie.

XXI. WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZAJĄCE POJAZD DO RUCHU ...
strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XXI. WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZAJĄCE POJAZD DO RUCHU

1. Ogólne warunki techniczne pojazdów

Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

 • nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu,

 • nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu przekraczającego określone normy,

 • nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym określone normy,

 • nie powodowało niszczenia drogi,

 • zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwacji,

 • nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym określone normy.

2. Dopuszczalne podstawowe parametry i dane techniczne pojazdów

2.1. Dopuszczalna liczba pojazdów w zespole pojazdów: 3, a zespół ciągnięty przez inny pojazd silnikowy niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - 2 pojazdy,

2.2. Dopuszczalna długość pojazdu pojedynczego - 12 m,

2.3. Dopuszczalna długość zespołu pojazdów:

 • dwa: pojazd i przyczepa - 18,75 m, pojazd samochodowy i naczepa – 16,5 m.

 • trzy pojazdy (gdy ciągnącym jest ciągnik rolniczy lub poj. wolnobieżny) - 22 m,

 • motocykl, motorower lub rower i przyczepa - 4 m.

2.4. Szerokość pojazdu - 2,55 m (bez uwzględniania lusterek przegubowych, świateł i elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych), łącznie z ładunkiem.

2.5.Wysokośc pojazdu - 4 m (z wyjątkiem motocykla, którego wysokość wynosi 2,5 m), łącznie z ładunkiem.

2.6. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu pojedynczego, dwuosiowego - 16 t.

2.7. Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej - 80 kN (8 t),

2.8. Dopuszczalne masy przyczep ciągnięte przez pojazdy:

 • rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,

 • rzeczywista masa całkowita nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg,

 • rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

3. Podstawowe wyposażenie pojazdu samochodowego

 • Cechy identyfikacyjne nadane przez producenta, tj. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz numer silnika.

 • Światła zewnętrzne odpowiadające określonym warunkom (patrz rozdział XIX ).

 • Hamulce o następujących rodzajach: roboczy, awaryjny i postojowy spełniające określone wymagania, np. ich skuteczność.

 • Samoczynne wycieraczki przedniej szyby z urządzeniem do jej zmywania.

 • Prędkościomierz i drogomierz.

 • Lusterka o liczbie i umiejscowieniu zależnym od rodzaju pojazdu.

 • Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie oraz odpow. głośności.

 • Pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i na siedzeniach innych niż przednie skierowane do przodu w samochodzie osobowym.

 • Zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem pojazdów z nadwoziem otwartym.

 • Fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu.

 • Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane.

 • Trójkąt ostrzegawczy (odblaskowy), nie dotyczy to motocykli jednośladowych.

 • Tłumik wydechu z rurą wylotową nie skierowaną w prawą stronę.

 • Ogumienie pneumatyczne o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 1,6 mm.

 • Gaśnica umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; nie dotyczy to motocykla.

 • Zaczep do holowania z przodu pojazdu, a dla samochodu osobowego – także z tyłu (dotyczy pojazdów wyprodukowanych po 31 grudnia 1999r.).

 • Znak określający państwo z literami czarnymi „PL” na białym tle, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w Polsce i ma być używany w ruchu międzynarodowym. Znak ten w postaci owalnej tabliczki lub plakietki umieszcza się z tyłu pojazdu. Dopuszcza się umieszczenie tego znaku na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona czytelność znaku.

Uwaga: Powyższy obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo.

4. Zakazy związane z wyposażaniem pojazdu

Zabrania się:

 • umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą zagrażać osobom jadącym w pojeździe lub innych uczestników ruchu,

 • stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nie odpowiadających warunkom określonych w przepisach szczegółowych,

 • umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego,

 • wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.

 • wymiany zespołów posiadających cechy indentyfikacyjne, za wyjątkiem silnika.

5. Dopuszczenie przyczep do ruchu

5.1. Przyczepy dopuszczone do ruchu muszą spełniać te same warunki techniczne co pojazd samochodowy, jeśli chodzi o wymiary, masy, ogumienie i niektóre rodzaje świateł.

5.2. Przyczepa powinna być połączona z pojazdem ciągnącym w taki sposób, aby niemożliwe było samoczynne rozłączenie się pojazdów w czasie jazdy oraz aby było zapewnione prawidłowe działanie hamulców i świateł.

5.3. W przyczepie wymaga się następujące hamulce:

 • hamulec roboczy, uruchamiany z miejsca kierowcy i zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym,

 • hamulec postojowy, działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego i uruchamiany z zewnątrz.

5.4. Przyczepy zwolnione z obowiązku wyposażania w hamulce:

 • przyczepy lekkie, pod warunkiem, że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona mieć hamulec typu bezwładnościowego (najazdowy),

 • przyczepy jednoosiowe dłużycowe (np. do przewozu długiego drewna).

5.5. Warunki zezwalające stosowanie hamulca roboczego typu bezwładnościowego (najazdowego):

 • gdy dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 3,5 t,

 • gdy pojazd przeznaczony do ciągnięcia przyczepy posiada dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy,

 • gdy hamulec działa co najmniej na koła jednej osi.

5.6. Dodatkowe warunki dla świateł przyczepy:

 • jeżeli szerokość przyczepy wynosi 1,6 m i więcej wymaga się świateł pozycyjnych przednich,

 • kształt świateł odblaskowych tylnych: trójkątne (choć dopuszcza się inne niż trójkątne),

 • dodatkowe światła w przyczepie:

 • odblaskowe boczne,

 • obrysowe przednie i tylne, gdy szerokość przyczepy przekracza 2,1 m.

6. Dopuszczenie ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych do ruchu

6.1. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne powinny spełniać ogólne warunki techniczne i dodatkowe dla tych rodzajów pojazdów określone w przepisach szczegółowych.

6.2. Dopuszcza się również do ruchu:

 • pojazdy wolnobieżne i przyczepy specjalne o szerokości nie przekraczającej 3 m,

 • pojazdy z gąsienicowym układem jezdnym, jeżeli m.in. dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t, a nacisk gąsienicy nie przekracza 40 kN na 1m.

6.3. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne powinny być wyposażone w kabinę lub ramę ochronną.

6.4. Przyczepy przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki i pojazdy wolnobieżne muszą spełniać m.in. warunki podane w punkcie 4 tego rozdziału, przy czym dopuszcza się do ruchu przyczepy lekkie specjalne z kołami:

 • nieogumionymi, pod warunkiem, że nacisk koła na drogę nie przekracza 1,5 kN na 1 cm szerokości obręczy, przy ograniczeniu prędkości jazdy do 10 km/h,

 • na pełnych obręczach gumowych, pod warunkiem że nacisk koła na drogę nie przekracza 1 kN na 1 cm szerokości obręczy gumowej, przy ograniczeniu prędkości jazdy do 25 km/h.

6.5. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne oraz przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą, której wierzchołek powinien być skierowany ku górze. Tablic nie wymaga się, jeżeli pojazd wchodzi w skład zespołu i nie jest w nim ostatnim pojazdem.

 1. Pojazd wolnobieżny powinien być wyposażony także w tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 15 cm, umieszczoną na prawym boku pojazdu, podającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres; jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami